» strona główna  » oferta  » ochrona przeciwpowodziowa

Powodzie co roku wyrządzają szkody w wysokości wielu miliardów. Skutki finansowe ponoszą właściciele ziem, nieruchomości, przedsiębiorstwa, ubezpieczyciele oraz państwo - więc ostatecznie podatnicy. Oprócz szkód materialnych dochodzi psychiczne obciążenie dotkniętej klęską ludności.

System ochronny Beaver® pozwala szkody powodzi oraz z tym związane straty ograniczyć lub całkiem im zapobiec.

System ochrony przed powodzią Beaver® składa się z dwóch równolegle położonych na stałe połączonych węży z tworzywa sztucznego. Napompowane elementy zapory umożliwiają sprawne ustawienie w wymaganym położeniu. Następnie zapory zostają napełnione wodą. Wodę pompuje się z pobliskiego zbiornika wodnego lub zostaje pobrana z hydrantu. Elementy zapory są łączone z użyciem systemu manszetowego. W ten sposób powstaje dowolnie długa, optymalnie dopasowana do warunków topograficznych zapora. W sytuacji zagrożenia dodatkową wysokość spiętrzającą uzyskuje się poprzez umieszczenie trzeciej zapory na dwóch wcześniej napełnionych.

  • System Beaver® daje możliwość szybkiego ustawienia zapór przeciwpowodziowych.
  • Zapory te są elastyczne i łatwe w użyciu.
  • Szybki i łatwy demontaż, jak i możliwość składowania na niewielkiej przestrzeni.
  • W ostatnich latach system Beaver® został stukrotnie użyty w akcjach.
  • Służby bezpieczeństwa cenią ten przyjazny dla użytkownika, elastyczny i szczególnie wydajny w akcji system zapór ochronnych.
  • Systemy zapór Beaver® (do czerwca 2008 sprzedano około 41 000 mb) zapobiegają w wielu miejscach milionowym szkodom.

Firma KROLPOL dostarczyła dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Obrony Cywilnej blisko 140.000 mb zapór przeciwpowodziowych.
Dokumenty do pobrania: Beaver - katalog


www.beaver-ag.com

KROLPOL SAFETY Sp. z o.o.
Radzyń ul. Słoneczna 51
67-410 Sława
tel. +48 600 418 317
tel. +48 68 352 07 72
e-mail: biuro@krolpol.com.pl